Teenustega seotud mudelid

Lähtuvalt erinevatest teenustest, koostatakse ka neile vastvad infomudelid, mis põhinevad ühel või mitmel infomudelil, et kõige paremini sobituda teenuse vajadustega.
Kitsamas mõttes on tegu nn. kompositsiooniliste kliiniliste infomudelitega ehk need võivad olla kliiniliste infomudelite kogumid. Näiteks kui mitu kliinilist infomudelit rühmitada erinevatesse kogumitesse, näiteks patsiendi eluliste parameetrite infomudelite kogum koosneb vererõhu, südame löögisageduse, kehatemperatuuri ja hingamise kliinilistest infomudelitest.

Teenustega seotud kliinilised mudelid

Patsiendi üldandmete teenus

Viimati uuendatud 31.01.2024