Avaldatud klassifikaatorid ja koodiloendid ehk loendid

Loend on koodidega tähistatud väärtuste loetelu. Sellel lehel kasutatakse loendit klassifikaatori ja koodiloendi ühisnimetajana.

Hetkel on loendite esmane avaldamiskoht veel Publitseerimiskeskus.

Publitseerimiskeskuse rolli võtab järk-järgult üle FHIR Terminoloogiaserver ning Teabekeskus.
Terminoloogiaserver hakkab avaldama loendeid ja koodisüsteeme masinmõistetaval kujul, järgides HL7 FHIR standardit.
Teabekeskus pakub loendeid inimsilmale mugaval kujul ning tabelformaadis allalaadimist. Teabekeskuse loendite moodul hakkab andmeid saama Terminoloogiaserverist.

loendeid pole
Nimi
Loendis
Muudetud
Süsteem
Toetaja
ER_Retsepti liik04.12.2023retsepti-liikTerviseamet