Rahvusvahelistes projektides osalemine

Olulisemad TEHIKu projektid on toodud TEHIKu kodulehel.

Rahvusvahelised andmevahetusega seotud projektid ja töörühmad: