Standardid

Standard on standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud dokument, mis on mõeldud üldiseks ja korduvaks kasutamiseks. Standard sisaldab tehnospetsifikaate või juhiseid tegevuse või selle tulemuse kohta. Standard võib olla rahvusvaheline või riiklik kvaliteedi jm nõuete kogum.

  • Tervise infosüsteemis andmevahetuses kasutatakse HL7 standardeid
  • Kindlate objektide identifitseerimiseks on kasutusel ISO OID standardi
  • Ravimitega seotud dokumenteerimisnõuded rakendavad ISO IDMP standardit
  • OMOP on kasutuses andmete talletamise struktuuri ja sisu standardiseerimiseks, et võimaldada kvaliteetsete analüüside teostamist.

Siiani on nimetatud tervise infosüsteemi andmevahetusvorminguid "standarditeks" ning nende kogumikke "standardikogumikekes", edaspidi on kasutuses nimetus andmevahetusvorming, mis omakorda põhineb rahvusvahelisel HL7 standardil.