FHIR andmevahetusstandard

HL7 FHIR (Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources) on tervishoiualase teabe elektroonilise vahetamise standard ning võimaldab erinevatel tervishoiuasutustel, rakendustel ja seadmetel suhelda ning jagada terviseandmeid tõhusalt ja turvaliselt. Tervishoiuandmeid digitaliseeritakse üha enam ning kui patsiendid tervishoiu ökosüsteemis ringi liiguvad, peab informatsioon nende tervise kohta olema kättesaadav, leitav ja arusaadav. Lisaks peavad andmed olema struktureeritud ja standardiseeritud, et toetada automaatset kliinilist otsustustuge ja teisi masinapõhiseid töötlemisi.

FHIR on andmevahetusstandard, mis loodud HL7 Internationali kogemuste põhjal, mis on saadud HL7 V2, HL7 V3 ja RIM-i ning CDA määratlemisel ja rakendamisel. FHIR standardi väljatöötamisel on arvestatud mitmeid olulisi põhimõtteid. Üks neist on modulaarsus, mis võimaldab FHIR-it kasutada eraldi või koos teiste standarditega vastavalt vajadusele. Samuti on oluline tähelepanu pöörata standardi lihtsusele ja kasutatavusele, et tagada selle kiire ja laialdane rakendamine tervishoiuvaldkonnas. See võimaldab arendajatel luua rakendusi ja süsteeme, mis on ühilduvad erinevate platvormidega ning võimaldavad tervishoiuteenuste pakkujatel tõhusalt hallata ja vahetada patsientide terviseandmeid.

FHIR standard kasutab ressursside põhimõtet, kus kogu vahetatav sisu on määratletud ressurssidena. FHIR standardi põhispetsifikatsioon sisaldab baasressursse, mis kas iseseisvalt või kombineerituna katavad enamiku tavakasutusjuhtumeid tervishoius. FHIR-i ressursside eesmärk on määratleda teabe sisu ja struktuur, mida jagavad enamik rakendusi. Ülejäänud sisu katmiseks kasutatakse vastavalt vajadusele laiendusi.

Ressurssideks võivad olla näiteks patsiendiandmed, raviplaani detailid, laboratoorsed testitulemused jne. Iga ressurss omab kindlaid omadusi ja struktuuri ning neid saab kasutada erinevate tervishoiuandmete kirjeldamiseks ja vahetamiseks. FHIR standard võimaldab tervishoiuandmetele metaandmete lisamist, mis aitab täpsustada ja kirjeldada terviseandmeid ning tagada nende korrektse tõlgendamise ja kasutamise.

FHIR standardi rakendamiseks konkreetsetes keskkondades või olukordades annab juhised juurutusjuhend. See kirjeldab, kuidas FHIR standardi spetsifikatsiooni saab kasutada ja kohandada vastavalt konkreetsetele organisatsiooni vajadustele, süsteemi arhitektuurile ja muudele teguritele.

Juurutusjuhend võib hõlmata mitmeid teemasid, sealhulgas:

  • FHIR standardi kasutuselevõtu etapid ja protsessid.
  • Terviseandmete struktureerimise ja standardiseerimise meetodid vastavalt FHIR standardile.
  • FHIR ressursside ja nende omaduste kohandamine konkreetsete kasutusjuhtumite jaoks.
  • FHIR standardi integreerimine olemasolevate tervishoiuinfosüsteemidega.
  • Turvameetmed ja parimad tavad FHIR standardi rakendamisel.

FHIR standardi juurutamise põhimõtetega käib kokku ka ballot ehk tagasisidestamine. Ballot on protsess, mille käigus FHIR standardi ressursside ja juurutusjuhendite uued versioonid või muudatused läbivad avaliku hääletuse ja tagasiside kogumise etapi. See protsess on oluline standardi arendamise ja täiustamise seisukohast ning tagab selle vastavuse laiema tervishoiuühenduse vajadustele ja nõudmistele.

Kasutusalad

Estonian Base

Estonian Base ehk EEBase juurutamisjuhend hõlmab FHIR standardi R5 versioonil põhinevate riiklike baasprofiilide, terminoloogiakomponentide ja juhiste põhimõtete kogumit. Üleminek dokumendipõhiselt andmevahetuselt detailsemale toimub järk-järgult ning käesoleva juurutusjuhendi väljatöötamist tuleks käsitleda esimese sammuna, mis aitab muuta sündmustepõhise terviseandmete vahetamise Eestis reaalseks stsenaariumiks.

Selle juurutusjuhendi eesmärk on lihtsustada FHIR-i juurutamise protsessi ja seeläbi tõsta koostalitlusvõimet ja kliiniliste andmete kvaliteeti Eesti kontekstis, kaasates järgmised komponendid:

  • Kohalikuks kasutamiseks kohandatud FHIR-i ressursid. Igal profiilil on spetsiaalne leht üksikasjade, kasutusjuhiste ja andmeüksuste kirjelduste kohta.
  • Spetsiaalselt Eesti tervishoiu andmevahetuse jaoks välja töötatud kasutusvalmis koodisüsteemid ja loendid.
  • Juurutus- ja profiilide koostamise juhised, et toetada sujuvat üleminekut teistelt standarditelt FHIR-ile.

FHIR standardil põhinevad teenused

Patsiendi üldandmete teenus (PÜT)

Esimene uue põlvkonna tervise infosüsteemi projekti raames arendatav teenus, mis põhineb FHIR standardil, on Patsiendi üldandmete teenus, mille eesmärgiks on tagada tervisevaldkonnas erinevates lahendustes ühtsete patsiendi üldandmete kasutuselevõtt ning reeglid üldandmete uuendamiseks. Teenuse kohta saab lugeda siin: Patsiendi üldandmete teenus.

Tervisejuhtimise töölaud (TJT)

Tervisejuhtimise töölaud (TJT) on terviseandmete haldamise tööriist ja keskne töövahend kõigile terviseandmeid vajavatele spetsialistidele. Lahenduse peamine eesmärk on spetsialistide toomine ühtsesse infovälja, võimaldades neil terviseandmeid struktuurselt sisestada ja kuvada ning omavahel vahetada. Spetsialistidele tekib terviklik ülevaade patsiendi terviseandmetest, võimalus oma käsitlust struktureeritult dokumenteerida ning kasutada käsitlust toetavaid digilahendusi ühes kohas. Töölauale loodavad teenused põhinevad FHIR standardil. Portaali kohta saab lugeda siin: Tervisejuhtimise töölaud.

Loe lisaks

http://hl7.org/fhir/
https://confluence.hl7.org/display/FHIR
http://www.fhir.org/about.html
https://build.fhir.org/ig/HL7EE/ig-ee-base/index.html

Kontakt

Lisaküsimused FHIR-standardi, EEBase, balloti või muudel teemadel võid saata aadressile [email protected]