Tervishoiusüsteemi terminoloogiastandardid

Tervishoiusüsteemi andmevahetusteenustes mängivad olulist rolli mitmesugused masinloetavad terminoloogiastandardid, sh klassifikaatorid ja koodiloendid. Masinate omavaheline tõrgeteta suhtlemine aitab kaasa süsteemide koostalitusvõimele riigi sees ja riikide vahel ning seetõttu tuginetakse klassifikaatorite ja koodiloendite loomisel nii palju kui võimalik rahvusvaheliselt tunnustatud terminoloogiastandarditele ja klassifikaatoritele.

Koostalitusvõime oluline komponent on terminoloogiastandardite, klassifikaatorite ja koodiloendite eestikeelsetes tõlgetes kasutatav terminoloogia – see peab olema üheselt mõistetav ja kokkulepitud. TEHIK teeb terminoloogia vallas tihedat koostööd Tervise Arengu Instituudiga (TAI).

Siinkohal ongi oluline tähele panna, et meditsiiniterminoloogia ning tervishoiu-, rahvatervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna terminoloogia töö eestvedaja on TAI Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskus. Kokkulepitud terminid ja nende definitsioonid avaldatakse Tervisesõnastikus.

Terminoloogiastandardite alamlehtedel saab tutvuda järgmiste rahvusvaheliste terminoloogiate ja klassifikaatoritega:
RHK-10 ehk rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon on mõeldud haigestumuse ja surma põhjuste statistika kogumiseks ja rahvusvaheliselt võrdlemiseks.
RFK ehk rahvusvaheline funktsioneerimisvõime klassifikatsioon on mõeldud tervise ja tervisega seotud seisundite kirjeldamiseks.
ATC ehk anatoomilis-terapeutiline-keemiline klassifikatsioonisüsteem on WHO poolt välja töötatud raviainete statistiline klassifikatsioon.
NCSP ehk Nomesco kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon on Põhjamaade koostööna loodud kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon.
SNOMED CT on enam kui 350 000 mõistet sisaldav kodeeritud kliiniline terminoloogia.
LOINC on rahvusvaheline laboriuuringute identifitseerimise standard ja laboriterminoloogia andmebaas.